No4949女神王馨瑶yanni厦门旅拍浅紫色薄纱透视裙秀完美身材诱惑写真101P王馨瑶秀人网

No4949女神王馨瑶yanni厦门旅拍浅紫色薄纱透视裙秀完美身材诱惑写真101P王馨瑶秀人网

 《经心录》此足太阴、太阳药也。何故秋旺用参术芍药之类反补脾,为脾胃虚则肺俱受病,故因时而补易为力也。

此则畏寒脚冷,明是少阴受寒,逼出真火浮于喉间,故喉痛而脚冷。 喻嘉言曰∶火热之毒,结聚于肺,表之里之,温之清之,曾不少应,坚而不可攻者,令服此丸,庶几无坚不入,聿成洗荡之功,不可以药之微贱而少之也。

或曰∶《内经》治痿,独取阳明何也,曰∶只诸痿生于肺热一语,已见大意,金体燥而居上,主气畏火者也;土性湿而居中,主四肢畏木者也;嗜欲不节,则水失所养,火寡于畏而侮所胜,肺得火邪而热矣,肺受热邪,则金失所养;木寡于畏而侮所不胜,脾得木邪而伤矣,肺热则不能管摄一身,脾虚则四肢不为人用,而诸痿之病作矣。大凡表证未罢,仍当解表,若误下以虚其里,则余邪乘虚而入,内作大实痛。

眩悸惕之证;阳明宜下,下多亡阴,故有下利身痛之证。四物以益阴养血,加黄连以清血热,香附以行气郁。

苟能触类而长,可应无穷之变矣。按∶泽泻,《本经》云聪耳明目,为其能渗下焦之湿热也,湿热既除,则清气上行,故能养五脏、起阴气、补虚损、止头旋,有聪耳明目之功,是以古方用之。

《内经》曰∶通因通用;又曰∶暴者夺之。饮食既少,众脏无以禀气,则虚羸日甚,诸疾丛生矣。

Leave a Reply